{"id":20621,"date":"2020-07-06T07:06:20","date_gmt":"2020-07-06T04:06:20","guid":{"rendered":"http:\/\/upiterdom.ru\/?p=20621"},"modified":"2020-07-06T07:06:20","modified_gmt":"2020-07-06T04:06:20","slug":"k-chemu-snitsya-lyudi-v-chernom-odeyanii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/upiterdom.ru\/snovideniya\/k-chemu-snitsya-lyudi-v-chernom-odeyanii.html","title":{"rendered":"\u0421\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a \u0427\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442, \u043a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0427\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442 \u0432\u043e \u0441\u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c"},"content":{"rendered":"